موزه های داغترین زیر آب در جهان

کاوش ویرانه های باستان شناسی و همچنین هنر معاصر در این موزه های زیر آب. اگر شما گواهی SCUBA ندارید، اکثر این موارد همچنین می تواند توسط snorkeling و یا گرفتن تور در قایق شیشه ای پایین دیده می شود.