13 پارک های ملی در هند برای بازدید

بیش از 80 پارک ملی در هند وجود دارد که در سرتاسر کشور گسترش یافته است. بعضی از آنها بزرگتر و قابل دسترس تر هستند و دیگران. این پارک ها همه با بازدید کنندگان محبوب هستند و انواع مختلف گیاه و جانوران را ارائه می دهند.

اگر انواع خاصی از حیوانات مورد علاقه شما وجود دارد، کشف کنید که آنها را در این پارک های بزرگ پیدا کنید تا Wildlife را در هند ببینید. برای یک تجربه ویژه، اقامت در یکی از این حیوانات خانگی و جنگل های بزرگ در هندوستان.