مشاهیر مشهور ماچو پیکو

در اینجا برخی از چهره های مشهور است که بازدید از اینکا است

صدها هزار نفر از مردم ماچو پیکو هر ساله بازدید می کنند. برخی از پیاده روی اینکا را می گذرانند، برخی اتوبوس را می گذرانند. بعضی ها ایستاده و همه را در حالی که دیگران مشغول تلاش برای گرفتن عکس کامل هستند. این یک مکان آسان برای ناشناس بودن است - مگر اینکه، البته شما از آن نژاد نادر شناخته شده به عنوان یک مشهور است.

ماچو پیکو بیش از 100 سال گذشته، از سیاستمداران به شاهزاده ها، از هومر سیمپسون تا ستاره های هالیوود، تعداد زیادی بازدید کننده مشهور را دریافت کرده است. در اینجا یک آگهی از برخی از چهره های مشهور است که در ترس و وحشت در ماچو پیکو، شروع از 1900 تا امروز انجام شده است.