تاریخچه توله سگ دیترویت ها برنده ها و افتخارات سری جهانی

تاریخچه ببرهای دیترویت برنده، ضرر و بازیکنان در سری جهانی

ببرهای دیترویت لیگ آمریکایی (AL) را به دست آوردند و در 11 بازی از 1903 تا 2017 در سری World Series حضور داشتند، و این باشگاه چهارمین تعداد پرچم AL در تاریخ است که پس از نیویورک یانکیس با 40 ساله، اوکلند دو و میدانی با 15 و بوستون قرمز سوکس با 13. در حالی که ببرهای برخی از سری جهانی، این تیم تنها موفق به برنده شدن در مسابقات قهرمانی فصل پاییز کلاسیک چهار بار - در سال 1935، 1945، 1968 و 1984. طرفداران باشگاه باشگاه معتبر، تاسیس در سال 1901 درست قبل از اولین سری جهانی در سال 1903، امپراطوری پارک در شهر دیترویت، امید زنده ای را در بازی های خانگی حفظ کرده است. یک روز، شیرهای دیترویت قطعا به بزرگترین مسابقه در بیس بال بازگشته است.