11 مکان محبوب برای بازدید در جیسلمر

باید جاذبه های جیسلم را ببینید

شهر ماسه سنگ طلایی جیاسالمر که در صحرای غربی راجستان واقع شده است، تصاویری از افسانه شب عربی را به تصویر می کشد. از این لیست از جاذبه های مورد نیاز و مکان های بازدید شده الهام گرفته شود!

برای رسیدن به شکوه و جلال کامل شهر، در جشنواره ساحل جیسلر ، معمولا در اوایل فوریه یا اواخر ژانویه برگزار می شود.