10 چیز برتر در کیوتو، ژاپن

اگر کیوتو در بالای لیست سطل شما نیست، باید باشد. شهر ژاپن یکی از اهداف نادر است که شما می توانید بر روی آن به طور مداوم تجاوز کنید که از آن به دور از ناآرامی ها متمرکز شده است. کدام یک تعجب آور نیست، هنگامی که شما فکر می کنید که راه رفتن خیابان های آن شما را به بیش از یک هزاره تاریخ فرا می خواند، اکثر آنها کیوتو را به عنوان پایتخت امپراتوری ژاپن دیدند.

همانطور که می بینید انتخاب های زیر را انجام می دهید که همه آنها به عنوان 10 امتیاز برتر در کیوتو ذکر شده را ذکر کرده اند، این شهر نه چندان مهمان توریستی است، زیرا این یک راوی گردشگری است، جایی که می خواهید اقامت کنید برای خیلی طولانی تر از بلیط هواپیما خود اجازه می دهد.