10 چیز برای انجام در میامی، فلوریدا

چیزهایی که در میامی برای انجام دادن سلیقه های هر فرد انجام می شود وجود دارد. این که آیا شما مایل به حزب در تمام شب در ساحل جنوبی، کشف شگفتی های طبیعی پارک ملی اورگلیدز و یا به سادگی با دوستان خود در کنار ساحل، میامی وجود دارد بسیاری از فرصت های تفریحی در دسترس شما است. در این مقاله، ما نگاهی به 10 بهترین روش برای بازگشت و استراحت در فلوریدا جنوبی .

اگر میخواهید در بیش از 25 جاذبهی میامی دسترسی داشته باشید، ممکن است بخواهید کارت Go Miami را دریافت کنید.