10 نیو انگل انگلستان با شومینه در هر اتاق

با گیاهان همیشه سبز با برف تازه افتاده، دریاچه های یخ زده و حوضچه هایی که با الگوهای غریزی ناخواسته توسط اسکی بازان یخی پشت سر گذاشته شده اند، آدم های برفی به طور آگاهانه در زوج های عاشقانه، در زمستان در نیو انگلند ، زمان برای عاشق شدن هستند.

پس از یک روز بازی در برف و یا قدم زدن در دست از طریق این سرزمین عجایب زمستانی، هیچ چیز کاملا به عنوان عاشقانه به عنوان بازنشسته به اتاق خود را در یک مجتمع جذاب و دلپذیر و یا تختخواب و صبحانه و روشنایی ترشح، آتش راحت در خود بخاری. بسیاری از B & B ها و خانه های منطقه دارای چند اتاق با شومینه هستند، اما زمانی که می خواهید اطمینان حاصل کنید که از گرما در زمستان، اتاق خود را در یکی از این مراکز نیوانگلند رزرو کنید که در آن هر اتاق مهمان یک شومینه را پیدا خواهید کرد.