کتاب زبان بدن روسیه راهنمای

این که آیا شما برای کسب و کار در روسیه سفر می کنید و یا فقط در یک خانه ی روسی باقی مانده اید، همواره مهم است که با مردم روسیه در اطراف خود ارتباط برقرار کنید (در غیر این صورت آنها ممکن است برای شما بی ادب باشند). زبان بدن نقش مهمی در ارتباطات روسی ایفا می کند و برخی عادت های بد زبان غربی را نیز در نظر می گیرد که روس ها آن را کاملا بی ادب می دانند. در اینجا یک راهنمای زبان بدن موثر در روسیه است.

با درود

حرکات دست

فضای شخصی

ارائه بهترین خودتان