کارناوال رویای - مشخصات کشتی کروز

کشتی پاپ کارناوال تا نام آن زندگی می کند

کارناوال رویای که در سال 2009 راه اندازی شد، کشتی کروز بزرگ با فضاهای سرگرم کننده، سرگرمی، گزینه های ناهار خوری خوب و فعالیت های زیادی در تمام سنین است. کشتی زیبا است و ویژگی های جدید هیجان انگیز آن، دسته های کابین و گزینه های ناهارخوری، مطمئنا با کسانی است که عاشق کشتی های بزرگ و تعطیلات سرگرم کننده هستند.

هدف کارناوال کروز لین این است که فروش تعطیلات سرگرم کننده و ایجاد تجربیات به یاد ماندنی با ارزش بزرگ است. این شرکت مطمئنا با انتظارات خود از رویای کارناوال فراتر از انتظارات است.