چیزهای سرگرم کننده بین سیاتل / تاکوما و پورتلند

این سفر طولانی است که در طول راه انجام می شود

افرادی که در سمت غرب از کوه های کوهستانی زندگی می کنند اغلب خود را در حال عبور از میان ایالت 5 بین سیاتل و پورتلند می گذرانند. هر کسی که از میان کالیفرنیا و سیاتل یا ونکوور BC رانندگی می کند بدون شک این مسیر را دنبال خواهد کرد. خوشبختانه مکانهای جالب زیادی برای متوقف کردن در طول راه برای شکستن سفر شما وجود دارد، همه آنها از کنار بزرگراه عبور می کنند.

در اینجا چند توصیه برای چیزهای سرگرم کننده برای انجام در میان ایالتی 5 بین سیاتل / Tacoma و پورتلند وجود دارد.