8 چیز برتر در کجالی، رواندا

Kigali در مقیاس جغرافیایی کشور قرار گرفته است، پس از آنکه رواندا در سال 1962 به استقلال بریتانیا در بلژیک دست یافت. این دروازه طبیعی برای بازدیدکنندگان و پایگاه عالی برای بررسی بهترین جاذبه های رواندا است. اگر زمان داشته باشید، برنامه ریزی کنید تا حداقل چند روز در شهر خود صرف کنید تا به راحتی از آن عبور کنید. در سه ماهه ی نخست قرن بیستم از زمان کیهانی توسط نسل کشی رواندا ویران شده است، آن را به عنوان یکی از پاک ترین و امن ترین پایتخت های آفریقا متولد شده است. آسمان خراش ها و شرکت های راه اندازی یک کنجکاو شگفت انگیز از مناظر سرسبز تپه های اطراف دارند، در حالی که گالری های هنری معاصر، قهوه خانه ها و رستوران ها به فضای جهانگردی کیهانی کمک می کنند.