چگونه پول خود را در سفر خود به لندن ذخیره کنید

این ممکن است یکی از گران ترین شهرهای دنیا باشد اما راه های زیادی برای ذخیره پول در لندن وجود دارد. هنگامی که یک معامله را در مورد پرواز و هتل خود به دست آورده اید، راهنمای ما را برای کاهش هزینه های بزرگ دود، از غذای ارزان قیمت به جاذبه های رایگان، بررسی کنید.