جشنواره موسیقی CMA - رویدادهای غیر رسمی و مزایای خیریه

بالا رویدادهای مزایده و خیریه CMAfest

هر سال، جشنواره موسیقی CMA (CMAfest) خود را به نمایندگی از هنرمندان که در جشنواره موسیقی CMA شرکت می کنند، کمک می کند. بنابراین حس می کند که بسیاری از رویدادهای اطراف جشنواره موسیقی CMA بر اساس خیریه هستند. ما لیستی از رویدادهای جشنواره غیررسمی CMA Music Festival ما را جمع آوری کرده ایم که به دیگران کمک می کند.

به روز شده 2014/05/21