چگونه هالووین را در تعطیلات دیزنی جشن بگیریم

احزاب هالووین دیزنی در سراسر جهان

هالووین جشن های مهمی را در پارک های دیزنی و کشتی های کروز دیزنی در سراسر جهان به ارمغان می آورد. اکثر رویدادها در طول سپتامبر و اکتبر رخ می دهد.