پیاده روی در ایرلند - پیاده روی پیاده روی ایرلندی

تعطیلات جایگزین ایرلندی برای ناوگان پا

پیاده روی از طریق ایرلند می تواند یک جایگزین پاداش برای هر فردی باشد که به اندازه کافی مناسب است و با تمایل به سرمایه گذاری نیروی عضلانی خود از A به B است. مسیرهای مشخص شده با راه مشخص برای افزایش فاصله های طولانی در دسترس هستند و مسیرهای کوتاه تر به صورت محلی شناسایی می شوند. علاوه بر فراوانی نشریات در دسترس است، توصیف مسیرهای کوتاه یا طولانی تر.

آماده سازی کلیدی برای پیاده روی خوب - در نظریه (برنامه ریزی و خواندن در مسیر) و همچنین در عمل است.

اگر بیشتر عمر خود را در کفش پاشنه بلند در یک دفتر بگذرانید، هیچگاه پیاده روی نکنید! شما باید نسبتا مناسب باشید، کفش های خوب (و شکسته) داشته باشید و محدودیت های خود را بدانید. و بعضی از توصیه ها را زیر نظر بگیرید:

اوه، و فراموش نکنید که سفر خود را آماده کنید - به عنوان نقشه ای نیاز دارید (همانطور که قبلا گفتید)، اما یک راهنمای پیاده روی خوب نیز می تواند کمک زیادی باشد. این کتابها نه تنها به شما راه می دهند، بلکه مشکل را نیز ارزیابی می کنند، به شما یک برآورد زمان مورد نیاز را می دهند و به برخی از جنبه های جالب در طول مسیر اشاره می کنند: