پنج موزه هنگ کنگ

تاریخچه، هنر و حباب در هنگ کنگ

در حالی که خرید و آسمان خراش ها برای بازدیدکنندگان هنگ کنگ به خاطر ذهنیت خود ادامه می دهند، موزه های شهر را نمی بینند. موزه ها در هنگ کنگ یکی از بهترین ها در منطقه می باشند و از آنجا می توانید انتخاب کنید.

در زیر ما با هم قرار دادن آنچه که ما احساس می کنیم پنج از بهترین باید - بازدید از musems در هنگ کنگ. برای همه چیز برای همه وجود دارد: ما بالا برنده، تاریخی و فرصتی برای ضربه زدن به حبابها هستیم.