چه زمانی رئیس جمهور کندی شلیک کرد؟ وقتی لی هاروی اسوالد دستگیر شد؟

سوال: چه زمانی رئیس جمهور کندی شلیک کرد؟ وقتی لی هاروی اسوالد دستگیر شد؟

پاسخ:

رویدادهای قتل کندی در تاریخ 22 نوامبر سال 1963 به سرعت اتفاق افتاد، و پس از آن سالها مردم را بررسی کردند که واقعا چه اتفاقی افتاد. در اینجا یک جدول زمانی مختص به نقاط اصلی روز و کسانی که دنبال می کنند، می باشد.

22 نوامبر 1963

23 نوامبر 1963

24 نوامبر 1963

شما می توانید جدول زمانی دقیق تر در اطراف وب را پیدا کنید، از جمله کسانی که دارای اظهارات شاهد و شواهد مختلف نظریه توطئه هستند.

دلیل احتمالی: یک جدول زمانی دقیق توسط یک گروه استرالیایی که به بررسی رویدادهای اطراف ترور کندی اختصاص دارد اختصاص داده شده است. این شامل منابع کتاب است.
ویکی پدیا: روایت رویدادهای آن روز با بارها گنجانده شده است.