پنج بهترین مکان برای نمایش بندر هنگ کنگ

از کجا میتوان بهترین زاویه را در بندر هنگ کنگ بدست آورد - از جمله بهترین دید شبانه

امروز بندر هنگ کنگ و یا ویکتوریا هاربر به خوبی شناخته شده است، اما همه آن ها به عنوان یک بزرگراه دریایی بازنشسته شده اند، اما یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری هنگ کنگ است. در میان کوه های کوولون و آسمان خراش ها از جزیره هنگ کنگ ، آب های شیرین آن توسط آسمان خراش های نئون از بندر هنگ کنگ تجمع می کنند. این تصویر نمادین هنگ کنگ است.

در زیر پنج نقطه از پنج مکان برای گرفتن بهترین زاویه در بندر وجود دارد. با تبدیل شدن به سمفونی از چراغ آن را حتی بیشتر خاص. این نور بزرگ و لیزر چشمگیر به بندر یک درخشش ویژه در شب می دهد.