پارک های ملی بالا در آمریکای مرکزی

آمریکای مرکزی یک نوار نسبتا نازک از زمین با مکان شگفت انگیز است. این نزدیک به استوا است و دسترسی به هر دو دریای کارائیب و اقیانوس آرام دارد. این سه فاکتور در مجموع منجر به جنگل های گرمسیری سبز زمرد، تن از رودخانه ها، سواحل زرق و برق دار، دریاچه ها در همه جا و آب و هوای شگفت انگیز گردید که تقریبا در تمام طول سال بهار است. این همچنین منجر به یک پناهگاه در جایی که هزاران نفر از گونه های مختلف حیوانی زندگی می کنند.

برای تلاش برای محافظت از بخشی از این غنای طبیعی، دولت های محلی مناطق بسیاری را به عنوان پارک های ملی، ذخایر و حرمت ها اعلام کرده اند. اکثر این ها برای عموم باز هستند و برای هزینه های کم، می توانید از همه چیزهایی که منطقه می خواهید استفاده کنید. اما با انتخاب بسیاری از آنها، چطوری انتخاب می کنید که میخواهید بازدید کنید؟ برخی از بهترین ها را در منطقه بررسی کنید تا انتخاب های خود را محدود کنید.