پارک های ایالت تگزاس

تگزاس یک کشور بزرگ با طیف گسترده ای از ویژگی های جغرافیایی، اکوسیستم ها و حیات وحش است. تگزاس نیز یکی از بهترین سیستم های پارک های دولتی کشور است که دسترسی عمیق مردم به این منابع طبیعی را فراهم می کند.