پارک آب مرطوب و شگفت انگیز در کالیفرنیا

پارک های آب محل هایی هستند که بچه ها را برای برخی از لرزشی، هیجان های به یاد ماندنی، و سرگرم کننده در تابستان می گذرانند. کالیفرنیا دارای بسیاری از پارک های آب برای انتخاب است. اینها برخی از بزرگترین و بهترین دولت ها هستند که باید ارائه دهند. پارک های آب فصلی باز است؛ وب سایت ها را برای اطلاعات فعلی بررسی کنید.