خانواده پناهجویان پنسیلوانیا

آوردن بچه های خود به حالت کیستون؟ از کوه های Pocono خارج از منزل تا شیرینی شکلاتی Hershey و اطراف بقیه پنسیلوانیا، این استراحت ها برای خانواده ها بسیار مناسب است.