مشخصات Germantown Louisville

بدانید Germantown Louisville

محله Germantown لوئیزویل به طور سنتی به عنوان محله آبی یقه شناخته شده است. سالهاست که به عنوان یک محله ساکن شده توسط نسل های خانواده هایی که حرکت نمی کنند. با این حال، Germantown اخیرا تغییر کرده است، محله رشد کرده است و خانواده های جوان را جذب می کند. این مشکوک به این دلیل است که محله نزدیک به Highlands و Old Louisville است . پل زدن دو محله که قبلا جذب منافع شده بودند. اضافه کردن به این رستوران ها، میله ها و گزینه های خرید جدید، و گلدان شیرین شد. Germantown به جای گزینه دوم یا سوم، تبدیل به اولین خریدار خانه شد. Germantown یک زمان ارزان تر بود، تا آنجا که به هزینه زندگی مربوط می شد، اما قیمت ها افزایش یافته است، زیرا محله توجه زیادی را جلب کرده است. بسیاری از افراد تصمیم گرفته اند تا Germantown را به عنوان خانه خود انتخاب کنند.