لپ تاپ ها در آفریقا کجاست؟

بهترین مقصد سافاری برای نمایش لئوپارد در آفریقا

لئوپارد ها بسیار دشوار است که در زمانی که شما در صفری هستند، آنها هم انفرادی و خجالتی هستند. من روزها را در صفری برای لئوپارد به سر میبرم بدون اینکه شانس داشته باشم، آنها در حال پنهانکاری هستند. اما در یک سفر اخیر به بوتسوانا ، ما شاهد لئوپارد تقریبا هر روزه بودیم، بنابراین به طور قطع مقصد های سافاری وجود دارد که شانس دیدن پلنگ شما بهتر از دیگران است. در پایین، من پارک های ملی و محافظت از پارک های ملی را برای نشان دادن لئوپارد، یکی از " بزرگ پنج " در آفریقا ذکر کرده ام. اما به یاد داشته باشید هیچ تضمینی برای safari وجود ندارد!