چه در آکرون در طول قلب زمستان چه کار کن

آکرون در وسط زمستان لازم نیست خسته کننده باشد. این که آیا می خواهید در داخل خانه گرم و یا آب و هوای شاد باشید، راه های زیادی برای اقامت فعال و لذت بردن از وقت خانواده در آکرون در ماه ژانویه و فوریه وجود دارد.