فهرست پارک ها و اسلاید آب منطقه دیترویت

اسلایدها، نمایشنامه ها، استخرها و سواحل

روزهای تلخ و تاریک تابستان اغلب در میشیگان گرم و مرطوب هستند. شما می توانید در یکی از پارک های آب منطقه دیترویت و اسلاید ها که در زیر ذکر شده است خنک شوید. به طور خلاصه، شما می توانید از سواحل در منطقه مترو دیترویت چک کنید اگر شما به دنبال انگشتان پا خود را در شن و ماسه.