بهترین سال نو - جشن های هوممن در اسکاتلند

کوهنوردی Hogmanay - جشن شب یلدا در نیویورک

Hogmanay شب سال نو و بیشتر در اسکاتلند است. این بزرگترین تعطیلات زمستانی در اسکاتلند است - بسیار بزرگتر از کریسمس در جشن های عمومی و جشن ها که اغلب برای چهار روز یا بیشتر ادامه دارد!

با ادینبورگ هگمانی شروع به پریدن کنید

جشن سال نو ادینبورگ، Hogmanay، افسانه ای است. این حزب سال نو سه ساله و چهار روزه با یک جشن فریزر و جشنواره فریبنده و با نمایش و جشن برای همه در خانواده ادامه می یابد - از جمله چند سال، حتی سگ خانوادگی!

(Dogmanay)

در سال 2017 جشن ها در 30 دسامبر آغاز می شوند و تا ماه ژانویه 2018 ادامه می یابد.

در اینجا جایی است که برای پیدا کردن اسکاتلند بهترین احزاب Hogmanay: