فهرست هشت فهرست مارهای خطرناک آفریقا

قاره آفریقا به انواع مختلف گونه مارها مهاجرت می کند، بعضی از آنها خطرناک ترین در جهان هستند. این گونه ها از گونه های افسانه ای مانند مامبا سیاه، تا مار ها شناخته شده مانند آبشار فرش آفریقایی غربی است. در این مقاله، ما قبل از بررسی انواع مختلف سم مار و روش های منحصر به فردی که هر کدام بر بدن انسان تأثیر می گذارند، به برخی از گونه های ترس از آفریقایی آفریقا نگاه می کنیم.

مهم است که به یاد داشته باشید اگرچه مارها باید با احترام برخورد شود، اکثر گونه مارها سمی نیستند. حتی کسانی که به طور معمول سعی در اجتناب از تماس با انسان ها دارند تا از رویارویی با خطر. همه گونه مارها برای تعادل اکوسیستم آفریقا اهمیت دارند، و نقش شایسته ای را به عنوان شکارچیان میان رده ای ایفا می کنند. بدون آنها، جمعیت جوندگان از کنترل خارج می شود. به جای ترس از آنها، ما باید تلاش کنیم که آنها را درک کنیم و آنها را حفظ کنیم.