رویدادها و جشن های سنت پاتریک در DFW

پارادایس، جشنواره ها، اجرای سرگرمی، میله های ایرلندی و سرگرمی بیشتر

روز سنت پاتریک 17 مارس است و DFW می داند چگونه جشن بگیرد. جشنواره ها، غذا، موسیقی، اجرا می شود و بیشتر. در حال حاضر برنامه ریزی روزانه روز بزرگ روز دالاس سنت پتی در روز شنبه، 19 مارس 2015 است.