شهرستان Carlow - انتظارات Dolmen

101 در این شهرستان لاینستر

شهرستان کارلو، بخشی از استان ایرلند لاینستر ، دارای تعدادی جاذبه است که شما نمی خواهید از دست برود، به علاوه برخی از مناظر جالب که کمی از مسیر ضرب شده است. پس چرا وقت خود را صرف نکنید و صرف یک روز یا دو در Carlow در هنگام بازدید از ایرلند؟ در اینجا چند ایده وجود دارد که ارزش آن را داشته باشند.