شهرستان Kildare - سنت Brigid و اسب

101 در این شهرستان لاینستر

بازدید از شهرستان Kildare؟ این بخش شگفت انگیز استان ایرلند لنستر دارای تعدادی جاذبه است که نمی خواهید از دست بدهید. به علاوه برخی از مناظر جالب که کمی از مسیر مورد ضرب و شتم هستند. پس چرا زمان خود را صرف نکنید و در یک روز یا دو روز در Kildare در ایرلند سفر کنید (شاید شما حتی ممکن است آن را در شهر Kildare به تنهایی صرف ...)؟ در اینجا چند ایده وجود دارد که ارزش آن را داشته باشند ...