محبوب ترین جاذبه های فیلادلفیا تاریخی

سالن آزادی بل و استقلال گذشته را برای زندگی به ارمغان می آورد

تاریخچه در همه جا در فیلادلفیا، از ساختمان که در آن اعلامیه استقلال به قدیمی ترین خیابان مسکونی در کشور امضا شد. هنگامی که از Love Brotherly بازدید میکنید، این 10 جاذبه تاریخی مهم را از دست ندهید، و اگر شما یک بمب تاریخ آمریکا هستید، برخی از آنها در لیست سطل شما شک ندارند.

به عنوان بخشی از این سفر به گذشته انقلابی ملت، توقف در شهر تاکستان، که در آن سرور به نظر می رسد آنها زمانی که جورج واشنگتن، جان آدامز و توماس جفرسون قبل و بعد از جلسات کنگره قاره اولین دیدار کردند. بخش بزرگی از تاریخ انقلاب در داخل دیوارهایش پخش شد. ساختمان تمشک اصلی در سال 1854 تخریب شد، و در سال 1976 یک نسخه از تاریخ تاریخی شهرت که تا به حال در دوازده سالگی به نمایش گذاشته شده است. در منو ظروف معتبر قرن 18 است.