سفرهای روزانه از کلن

کلن ( Köln در آلمان) پر از مناظر بسیار جذاب است. اما یکی از شما در کلیسای عظیم گواکد ، موزیک های شکلات را نمونه برداری کرده و به سمت راین گذر رفته است ، شما ممکن است بدانید که چه چیز دیگری باید در این منطقه زیبا ببینید.

ایالت نوردراین وستفالن و هسن در نزدیکی بسیاری از گنجینه های فرهنگی تنها یک درایو کوتاه و یا قطار سوار از کلن است. یا شما می توانید خانه خود را در فرانکفورت ، بن یا دیگر شهرهای نزدیک را بسازید و از این مکان های کمتر شناخته شده آلمانی لذت ببرید. در اینجا بهترین شهرها برای بازدید در یک سفر روزانه از کلن هستند.