سانداسکی اوهایو و دریاچه اری جزیره Wineries

مانند منطقه ساحلی دریاچه اری در سرزمین های دریاچه و Ashtabula، جایی که وینزرها فراوانند، خط ساحلی دریاچه مرکزی اوهایو و جزایر Lake Erie خاک و آب و هوای عالی برای رشد انگور می دهند. در طول تابستان، دریاچه دمای پایینی را حفظ می کند در حالی که در زمستان، دریاچه و برف آن را به ارمغان می آورد، عمل می کند به عنوان یک پتو برای محافظت از محصولات. در زیر فقط چند شراب در این منطقه از اوهایو پیدا می شود.