رویدادهای تعطیلات در اورلاندو برای سال 2017

تعطیلات موسیقی و جادوگران دیزنی فصل را جشن می گیرند

اگر در هر تعطیلات 2017 در اورلاندو باشید، رویدادهای مختلفی را برای نشان دادن این فصل جشن می گیرید. مراسم نوروزی درختی، نمایشگاه های تعطیلات مورد علاقه، تورهای خانه های تزئین شده در این فصل و رویدادهای ویژه در والت دیزنی و Epcot وجود دارد.