جشنواره ها در آلمان در ماه مه

مه یک ماه عالی برای سفر به آلمان است! آب و هوا (معمولا) گرم و آفتابی است، جمعیت تابستان هنوز وارد نشده اند و شما می توانید در بسیاری از جشنواره ها، رویدادها و تعطیلات آلمان شرکت کنید.