رستوران های مشهور آتلانتا

ترکیب آتلانتا از پیچیدگی شهر بزرگ و جذابیت جنوبی جذب بسیاری از دوستان معروف شده است. با تخصص هایی که هر تمایل را پوشش می دهند، از ایتالیایی به مرغ سرخ شده و مکان های اطراف شهر، برخی از بهترین رستوران های شهر متعلق به ستاره های بزرگ است. این نقاط را برای طعم و مزه حیات افسانه و حتی دیدن ستاره گاه به گاه متوقف کنید.