بالا 7 کارولینای شمالی کباب در مثلث

گوشت خوک آهسته، سس بر اساس سرکه، منطقه ویژه را تعریف می کند

کلمه "barbecue" را در منطقه رالی-دورام-چپل هیل بگذارید و مردم به طور خودکار یک چیز فکر می کنند: گوشت خوک آهسته، کشیده یا خرد شده، مخلوط با یک سس مبتنی بر سرکه مشتعل. کارولینای شمالی خوک خود را تقریبا به همان اندازه دوست دارند بسکتبال کالج را دوست دارند. یا شاید بیشتر یک چیز برای اطمینان: اگر شما در حال بازدید و یا نقل مکان به منطقه، سعی کنید کباب شمال کارولینای سنتی شرقی به عنوان یک ضروری است. هر کجا که شما در مثلث هستید، جای دیگری وجود ندارد که خیلی دور باشد، زیرا می توانید این ظرافت دولت را نمونه بگیرید.