راهنمای سفر کانتی پرنس ادوارد

اطلاعات در مورد سفر به قلم پرنس ادوارد در Southeastern انتاریو

قلمرو شاهزاده ادوارد ("شهرستان") یک منطقه جنوب شرقی اونتاریو است که به دریاچه انتاریو می رود. با توجه به فراوانی آب، هوای تازه و فضاهای گسترده، این منطقه با بازدیدکنندگان، هنرمندان و ساکنان تورنتو به شدت محبوب است و بسیاری از این ملک را در این منطقه مرسوم، خریداری می کنند.

پرنس ادوارد کانتی به خصوص در میان غذاهای خود، با معرفی مزارع ارگانیک، کارخانه های شراب سازی، کارخانه های شراب سازی و کارخانه های پنیر، متمایز می شود. سرآشپزهای بالا برای فراوانی کالاهای محلی به این منطقه جذب شده اند.