10 روز تعطیل آخر هفته در محل یادبود

تعجب می کنم که برای فرار از تعطیلات آخر هفته یادبود؟ طبق گفته HomeAway.com، بزرگترین لیست فهرست تعطیلات اجاره آنلاین، آمریکایی ها در تابستان در سواحل آمریکا هزینه های غیر رسمی را در تابستان می گذرانند.

هشت نفر از 10 بازار که اکثر تحقیقات را برای اجاره خانه های تعطیلات برای آخر هفته روز یادبود یاد می کنند، شهر های ساحلی محبوب در اقیانوس اطلس و ساحل خلیج هستند.

هنوز هم برای برداشتن خانه از خانه در این 10 نقطه 10 روزه آخر هفته برای یادبود روز وجود دارد: