خوردن لندن: خوردن غذای شهر برای کمتر

برای یک وعده غذایی بودجه، به خیابان ها در لپ تاپ اپی کی یورن بروید

شما قطعا می توانید برخی از غذاهای غریب را در لندن رها کنید که از زمانیکه قندهار به عنوان یکی از شهرهای بزرگ غذای جهان شناخته شده است، با بیش از 70 رستوران مجزا از میشلین به این ادعا بازگشته است. اما غذای خیابانی پرطرفدار و صحنه بازار به همراه غذاهای بین المللی از سراسر جهان به شما اجازه می دهد انتخاب های زیادی برای غذا خوردن داشته باشید بدون اینکه هزینه های خود را خراب کنید.