کجا در لندن در بودجه بخورید

رستوران ها، کافه ها، کافه ها و غیره

شما نیازی به صرف ثروت ندارید تا به خوبی در مرکز لندن غذا بخورید. شما فقط باید بدانید کجا بروید. تمام مکان های زیر غذا را برای £ 10 یا کمتر ارائه می دهند. آنها توسط لندن و بازدید کنندگان مورد آزمایش و آزمایش قرار می گیرند.