جشنواره ها و رویدادهای سالانه در لیما، پرو

برنامه زیر نشان می دهد همه رویدادهای مهم در هر ساله که در لیما و منطقه گسترده شهری لیما (از جمله Callao) اتفاق می افتد. این شامل جشنواره های سنتی منحصر به فرد لیما، تعطیلات ملی پرو ، که در پایتخت بسیار پر جنب و جوش و رویدادهای مدرن مانند نمایشگاه های غذا و کتاب های اصلی است.