کریسمس در آلمان

چگونه آلمان کریسمس را جشن می گیرد

آیا فصل تعطیلات و کریسمس در آلمان را صرف می کنید ؟ دریافت کنید که چگونه آلمان جشن فوق العاده ای از سال، از بازارهای کریسمس آلمان و اسکی روی یخ به سنت های محبوب کریسمس (که ممکن است به نظر کاملا آشنا) جشنواره های زمستانی و دستور العمل های کریسمس سنتی را جشن می گیرد.