10 بهترین ساحل های برهنه در آلمان

سواحل برهنه بالا آلمان

شما می توانید بسیاری از سواحل برهنه در آلمان پیدا کنید که در آن شما می توانید از شنا کردن و آفتاب گرفتن در طبیعت لذت ببرید. ناودیسم - و یا طبیعتگرایی - در آلمان، به ویژه در شرق ، غیر معمول نیست.

این غیر جنسی است و برهنه به عنوان یک الزام برای سلامتی به حساب می آید که آیا در سونا یا ساحل textilfrei (بدون پارچه) است . جنبش FKK ( Freikoerperkultur یا "فرهنگ بدن آزاد") در کنار محبوبیت طب طبیعی در قرن نوزدهم ظاهر شد و اعتقاد بر این است که بیماریهای رایج از بیماری روماتیسم به برونشیت کمک می کند.

لکه های دوستانه برهنه معمولا با "FKK" یا "textilfrei " مشخص می شوند، اما مردم از سراسر کشور اغلب از همه درختان از دریاچه ها در جنگل ها تا سواحل دریای شمال و دریای بالتیک ببرند. در اینجا 10 بهترین سواحل برهنه در آلمان وجود دارد.