تعطیلات ماليات فروش اوکلاهما

4-6 اوت 2017

برای سال های بسیاری، اوکلاهما یکی از ایالت هایی نبود که بتوانند تعطیلات مالیاتی سالانه را ارائه کنند. اما فرماندار هنری فرآیند تصویب برای چنین تعطیلات آخر را فقط در زمان بازگشت به فصل خرید 2007 به پایان رساند. در طول تعطیلات مالیاتی فروش، خریداران فروشگاه اوکلاهما هیچ مالیات فروش را برای اقلام خرده فروشی پرداخت نخواهند کرد.

در اینجا جزئيات در مورد تعطيلات آخر هفته ماليات فروش اوکلاهاما وجود دارد:

همچنین از راهنمایی برای بازگشت به مدرسه در شهر اوکلاهما برای اطلاعات در مورد تاریخ شروع، فهرست ارائه مدارس، بهترین مکان ها برای خرید لوازم، شرایط یکنواخت، بازگشت به خرید مدرسه، ناهار مدرسه و موارد دیگر، مراجعه کنید. برای روز اول مدرسه با تمام نیازهای فرزندتان آماده باشید.