جشنواره آپریل در تگزاس

آب و هوای مطلوب ماه آوریل باعث جذب بسیاری از جشنواره ها و رویدادهای سراسر تگزاس می شود. در واقع، برخی از جشنواره های منحصر به فرد تگزاس در ماه آوریل برگزار می شود.