بهترین مزرعه برای رستورانهای ونکوور، BC

خوردن محلی به معنای خوردن غذاهای محلی و محلی، از جمله غذاهای دریایی است. تقریبا همه رستورانهای ناهارخوری در ونکوور حداقل یک ظرف فصلی محلی را ارائه می دهند. اما برخی از رستوران ها نشان می دهد که تعهدات بیشتری نسبت به سایر غذاهای محلی تهیه می شود

از این راهنمای برای یافتن رستورانهای ونکوور که واقعا به غذاهای محلی اختصاص داده شده است، و همچنین راهنمایی ها و منابع برای یافتن رستوران های مزرعه به میز در محله خود استفاده کنید. این لیست به معنای کامل نیست - رستوران های زیادی در ونکوور وجود دارد که غذاهای محلی را تهیه می کنند - اما نقطه شروع خوبی برای کسانی است که می خواهند بیرون غذا بخورند در حالی که غذای محلی هم دارند!