بهترین مریخ گشت و گذار برای مبتدی ها

یادگیری گشت و گذار در مکزیک

خط ساحلی اقیانوس آرام مکزیک دارای برخی از گشت و گذار مشهور قدرتمند است، اما این نیز یک ضربه بزرگ با مبتدیان است. در اینجا، سواحل مورد علاقه ما، مدارس گشت و گذار و اردوگاه های گشت و گذار برای اولین بار. گرفتن یک هیئت مدیره و ضربه امواج!